Menu

Poznámka

Vytvoření stránky „Masopust“. Dostupné z hlavního menu/ Odkazy / Masopust
Založena rubrika Jednotka (evidence činnosti jednotky)
Vytvoření stránky Odkazy. Stránka je dostupná z hlavního menu.
Vytvoření stránky historie sboru. Stránka je dostupná z menu „O nás“.
Vytvoření stránky s kontakty.