Menu

Historie sboru

1876

Sbor 1876
Sbor dobrovolných hasičů byl založen 1876. Zakladatel řídící učitel František Rabiška.

 V roce 1880 byla za finančního přispění téměř všech občanů naší obce zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka. Byla umístěna v zámecké kolně do r. 1932, kdy byla postavena hasičská zbrojnice.

Sbor dobrovolných hasičů v Radeníně vzdal Vysokorodému Pánu, panu Josefu hraběti Baillet-Latour, majiteli panství v Radeníně a Vlčevsi, Vysokorodému Pánu, panuJindřichovi hraběti Baillet-Latour, ck. okresnímu komisaři v Táboře, panu Karlu Sládečkovi, sládkovi v Radeníně, za značné přeplatky a vůbec veškerému obecenstvo, jež v plesu dne 22. ledna 1881 ve prospěch zakoupení potřebného hasičského náčiní pořádanému, vzácnou přízeň svou jim v míře znamenité osvědčilo – srdečný, upřímný dík.

Dne 12.3.1881 hasičskému sboru v Radeníně daroval Císař pán šedesát zlatých.

Hasiči v Radeníně uspořádali v neděli 12. října 1884 ve prospěch zakoupení hasičského náčiní divadelní představení, při němž provedli dvouaktovou veselohru – Picardova „Ric anebo nic“.

25.1.1896 konal zábavní odbor Dobrovolného spolku hasičů v Radeníně divadelní představení J.K.Tyla „Ptáčníkova dceruška“.

Domek čp.11 koupili hasiči  2.4.1928.

Zbrojnice vystavěná v roce 1932

Z hasičské kroniky – rok 1938

Na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Radeníně, konané dne 2. ledna 1938, bylo usneseno založiti pamětní knihu sboru. Kronikářem na této valné hromadě byl jsem zvolen já Jan Strnad.

Obecní představenstvo dalo souhlas 22.12.1941 s nákupem nové požární motorové stříkačky.

V čelních funkcích sboru se během celého období vystřídali tito naši občané: p. Říha, Fr.Hruška, Jan Beránek,Václav Beránek, Rupert Janů, Matěj Strnad, Alois Prošek, Václav Janů, Jan Novák, Karel Vorel, Karel Procházka, Jan Prošek, Matěj Janů, Václav Průša, Josef Lexa, Josef Průša a Stanislav Dudák, který byl velitelem od roku 1945 až do roku 1974, kdy předal svoji funkci nynějšímu starostovi Antonínu Hanzákovi a tehdejšímu veliteli Mirkovi Maťhovi. Po něm převzal funkci do roku 2004 p. Václav Žalud. V roce 2005 byl zvolen nynější velitel p. Jaroslav Drahota.

V kronice sboru čteme: „spojte se v jednu hasičskou rodinu, slibte si, že budete každou hodinu denní i noční připraveni chránit domovy a majetek svých spoluobčanů a že se i nadále budete řídit naším starým hasičským heslem:

„Vlasti zdar-ohni zmar!!!“

snímek před II.světovou válkou ( nádvoří zámku)

Hasičky rok 1954 – 1955

horní řada zleva:
Miluše Kopecká, Jaruše Komárková, Jaruše Hanouzková, Miluše Volfová,
( Urubcová )      ( Bednářová )      ( Holodová )       (Rytířová )
Marie Dudáková ( Knotková )
zleva: Frajtová Věra, Kačenová Miluše, Lexová Milena
      ( Brabcová )   ( Vokounová )   ( Stuchlíková )